Hvorfor røykestopp påvirker følelsene dine

De fleste personer som slutter å røyke får abstinens men hvordan føles abstinens? Behandling med nikotinerstatningsprodukter kan fjerne irritasjonen du opplever ved røykeslutt.

En av de vanskeligste utfordringene ved røykeslutt er de følelsesmessige påvirkningene du utsettes for. Men hvordan føles abstinens? På denne siden beskriver vi punkt for punkt hvorfor du opplever irritasjon ved røykeslutt, når kroppen din får abstinens på grunn av mangelen på nikotinen som den er vant til.

1

Når du røyker kommer nikotinen inn i blodomløpet og transporteres raskt til hjernen. Det er mangelen på nikotin som gir abstinens og kan føre til irritasjon ved røykeslutt.

2

Nikotinen stimulerer hjernen til å danne reseptorer, og reseptorene frigir stoffer som gir deg en følelse av velbehag. Når kroppen din har vent seg til dette velbehaget, er det vanskelig å fortelle den at den må finne glede ved andre ting, og det er der abstinens ved røykeslutt begynner.

3

Mange års røyking fører til et økt antall nikotinreseptorer. Storrøykere kan ha millioner av dem. Det betyr at du kan oppleve langt flere plager og dermed mer irritasjon ved røykeslutt jo lenger du har vært avhengig av tobakken.

4

Hjernen til en røyker blir avhengig av nikotin fordi det ved røyking utløses dopamin, som gir en følelse av velbehag og nytelse. En gjennomsnittsrøyker får tilført nikotin til hjernen ca. 200 ganger per dag, så hjernen har alltid rikelige mengder nikotin til å holde røykeren glad og stabil. Det er stabiliteten i hverdagen som blir utfordret, og det får mange til å sprekke etter å ha forsøkt å slutte å røyke. Dit skal vi imidlertid ikke, så hold ut selv om du får abstinens ved røykeslutt!

5

Nikotin fra røyking blir imidlertid ikke lenge i kroppen: 72 timer etter at du har sluttet å røyke, er det ikke lenger nikotin i blodet. Da får hjernereseptorene ikke nikotinen de hungrer etter. Det naturlige resultatet av mangelen på nikotin er at kroppen kommer i ubalanse, og det påvirker hvordan abstinensen ved røykeslutt føles.

6

Fraværet av nikotin forstyrrer hjernens kjemi, noe som er årsaken til det voldsomme suget og de sterke følelsesmessige reaksjonene som følge av irritasjon ved røykeslutt, som man ofte opplever de første ukene. I denne perioden vil du virkelig merke abstinensen ved røykeslutt, men den gode nyheten er at det går over. Hold ut!

7

Det fine er at disse nikotinreseptorene forsvinner med tiden. En stor del av prosessen med å bli røykfri handler om å bli kvitt disse reseptorene og venne seg til et liv uten nikotin, men man vil oppleve en del irritasjon ved røykeslutten. Denne prosessen med abstinens og irritasjon er vanligvis godt i gang to til tre uker etter at du har sluttet å røyke. Og etter tre måneder er hjernens kjemi tilbake til det normale. Derfor er det god grunn til å holde ut, uansett hvor mye irritasjon du kan føle når du skal slutte å røyke.

  • Forrige

Dann en røykesluttgruppe

Her er noen forslag til personer som kan hjelpe deg med å slutte.

Les mer >

Slik kan det lykkes

Det finnes forskjellige måter som kan brukes enten man skal løpe maraton eller starte en virksomhet – eller ved røykeslutt.

Få tips >

Tips fra en tidligere røyker: Prøv med sport/idrett.

Chris byttet ut sigarettene med fotball.

Se videoen >