Lag en røykesluttgruppe

Støtte fra personer som betyr mye for deg, kan bidra til at du lykkes i å slutte å røyke. Her er noen forslag til medlemmer av en røykesluttgruppe.

En røykesluttgruppe er en god måte å komme i gang med å bli røykfri. Akkurat som røyking for mange nåværende røykere er en sosial aktivitet, kan det å slutte å røyke også være det. En røykesluttgruppe kan være en fin metode for å bli kvitt røyksuget. På denne siden kan du lese tips om hvem du bør invitere til en slik støttegruppe for å bli røykfri – ikke bare for din egen skyld, men også for dine nærmeste.

Venner og familie – den mest nærliggende røykesluttgruppen

Fortell dine nærmeste at du planlegger å slutte å røyke og be dem hjelpe deg ved å bli en del av røykesluttgruppen din. Personer til røykesluttgruppen kan for eksempel være:

  • Ektefelle, partner eller en annen person du bor sammen med. Vedkommende vil støtte deg når du begynner å få røyksug. Når du har en slik person i røykesluttgruppen din, kan du også få hjelp til å forberede hjemmet ditt for å bli føykfri, siden familien kjenner hjemmet like godt som deg.
  • Barn. De er fantastiske som følelsesmessig støtte og hjelp. Derfor bør de også være med i røykesluttgruppen din. Barn fungerer også som en evig påminnelse om hvorfor du ønsker å slutte å røyke.
  • Venner. De kan gi deg god støtte. Et par gode kamerater eller venninner i røykesluttgruppen kan hjelpe deg å få oppmerksomheten bort fra røykingen.

Røykfrie personer – få erfaringer med i røykesluttgruppen.

Hvem i røykesluttgruppen din kan vel være bedre til å hjelpe deg med å slutte enn tidligere røykere! Tidligere røykere kan gi gode råd fordi de har sine egne erfaringer med å bli røykfri. Derfor bør du ha noen som har røyket tidligere i støttegruppen din.

  • Tidligere røyker kan dele uvurderlig kunnskap med deg og gi røykesluttgruppen tips og erfaringer.
  • De vet hvor vanskelig det er å slutte å røyke. Derfor kan de hjelpe deg å holde motivasjonen oppe og gi røykesluttgruppen støtte.
  • Personer som tidligere har røyket, er rollemodeller som du kan se opp til.

Røykeslutteksperter – den vitenskapelige delen av røykesluttgruppen

Få råd om røykeslutt fra personer som har erfaring med å hjelpe andre med å slutte å røyke. Blant andre:

  • Leger. De kan fortelle deg om røykingens virkninger og hvordan og hvorfor du bør slutte. De kan også besvare de fleste spørsmål som du måtte ha om hva som skjer når du slutter å røyke. En fagperson er et opplagt støttemedlem i røykesluttgruppen.
  • Farmasøyter. De kan hjelpe deg med å velge riktig nikotinprodukt for å bli røykfri – for eksempel tyggegummi, plaster eller sugetabletter fra Nicotinell.
  • Rådgivere for røykeslutt. Med en faglig veileder i røykesluttgruppen kan du få forklart hvordan du best lykkes i å slutte å røyke. Røykesluttrådgiveren kan hjelpe deg med å utvikle metoder for hvordan du kan slutte å røyke.

Digitale støttegruppe for røykeslutt døgnet rundt

Benytt deg av ekstra ressurser hele døgnet – alle dager – for støtte og rådgivning. Det kan være:

Ektefellen eller samboeren røyker fremdeles.

Når personer i nærheten av deg røyker, er det mye vanskeligere å slutte. Det finnes måter som kan hjelpe deg ...

Les mer >

Fire karaktertrekk ved mennesker som har lyktes i å slutte å røyke

Det er mange som prøve å slutte å røyke, men som sprekker gang på gang. Det er imidlertid mulig å lykkes med å bli røykfri.

Se hvordan >

Tips fra en tidligere røyker: Hold hendene opptatt.

Monya synes det er viktig å holde hendene i aktivitet, så man unngår å gripe etter sigarettene.

Se videoen >