Hvilken type røyker er du? Finn røykeprofilen din

Når du vet hvilken type røyker du er, har du bedre forutsetninger for å forberede deg til å slutte en gang for alle. Ta testen for å finne ut hvilken røykerprofil du har.

Test – finn røykerprofilen din

Alle røykere har forskjellige røykevaner og forskjellig motivasjon til å prøve å bli røykfrie. Derfor har de også forskjellige røykeprofiler. Hvordan kan så en røykeprofil være nyttig for deg?

For mange mennesker som ønsker å slutte å røyke, er det vanskelig å vite hvor man skal begynne. Kanskje du som skal slutte å røyke, har en følelse av at du er helt alene om det, og at ingen andre har de samme rutinene eller vanene som deg.

Kanskje det også er vanskelig for deg å se for deg hvordan livet kommer til å se ut uten sigaretter. Alle som skal legge om livet i den grad røykeslutt innebærer, kan ha fordel av å vite hvordan vanene deres er i forhold til andre røykere. Når du som fremtidig eksrøyker vet hvordan du tenker om røykevanene dine, er det enklere å finne ut hvor du skal sette inn støtet for å bli røykfri på den beste måten.

Her kommer røykeprofilen inn i bildet. Finn røykerprofilen din på denne siden ved å besvare en del spørsmål om deg selv og røykevanene dine. Alle spørsmålene du vil få, handler ditt personlige forhold til røyking – sosialt, som en del av din identitet, og hva som blir vanskeligst å miste når du bestemmer deg for å slutte å røyke.

Når du har vært gjennom alle spørsmålene, får du en vurdering av hvilken røykeprofil du tilhører. Informasjonen som røykerprofilen gir deg, kan du bruke til å finne ut hvor du er i forhold til andre som røyker, og hvordan utfordringer du kan forvente å støte på i forbindelse med å slutte å røyke.

Vi ønsker deg lykke til med å finne den personlige røykeprofilen din – som tar deg et skritt videre mot et røykfritt liv.

1

2

3

4

5

Hvilken sigarett kommer du til å savne mest når du slutter å røyke?

Hva beskriver best følelsen du får når du røyker:

Hvilket av utsagnene nedenfor beskriver best de første minnene dine om røyking:

Jeg røyker fordi:

Hva er den beste beskrivelsen av deg?