Hvor mye nikotin er det i en sigarett

For at du virkelig skal forstå reisen mot den endelige røykeslutt, er det viktig at du vet hvor mye nikotin det er i en sigarett. Nicotinell har den nødvendige kunnskapen om dette emnet.

Der kan være alt fra 8 til 20 milligram nikotin i én enkelt sigarett. Gjennomsnittlig er det 12 milligram.

Mengden nikotin i sigaretter varierer. Du må imidlertid være klar over én ting som skjer når kroppen din tar opp 1 milligram nikotin fra en sigarett. Følgende prosess finner sted i kroppen din:

1. Nikotinen fra sigaretter tas opp veldig raskt og går direkte fra lungene til hjernen.

2. Nikotinen stimulerer hjernen din og reseptorer utløser kjemikalier som gir en følelse av tilfredsstillelse.

3. Nikotinreseptorene øker i antall ved lang tids røyking. Der kan være millioner av dem i hjernen til en storrøyker.

4. Over tid vil hjernen din bli avhengig av nikotin som en metode til å frigjøre disse kjemikaliene som gir en god følelse.