Har nikotinerstatningsprodukter bivirkninger?

Det kan inntreffe forskjellige bivirkninger, som Nicotinell forklarer nedenfor.

Siden den aktive ingrediensen i nikontinerstatningsprodukter er en liten, terapeutisk dose nikotin, kan det forekomme bivirkninger i form av hodepine, kvalme og fordøyelsesbesvær. Les alltid pakningsvedlegget før bruk.

Plaster:
Noen opplever irritasjon eller utslett på huden der plasteret sitter. Det kan være en reaksjon på klebemiddelet på plasteret eller nikotinen som finnes i plasteret. Hvis du har allergi eller sensitiv hud, bør du ikke bruke nikotinplaster.

Sugetabletter:
Mulige bivirkninger er hikke, en sviende følelse magen, luft i tarmene og fordøyelsesbesvær. Sistnevnte forekommer spesielt hyppig hvis du svelger sugetablettene.

Tyggegummi:
Det finnes også flere mulige bivirkninger ved bruk av nikotintyggegummi. De omfatter en prikkende følelse på tungen mens du tygger tyggegummien, og smerter i kjeven på grunn av den gjentatte tyggingen. Derfor bør du ikke bruke tyggegummi hvis du har problemer med kjevepartiet.

Se videoen vår for informasjon og løsninger. Husk også å lese pakningsvedlegget nøye. Det inneholder en fullstendig oversikt over mulige bivirkninger.