Guide til røykeslutt

Å slutte å røyke kan være vanskelig for det er så mange fristelser i løpet av en dag. Derfor kan en guide til røykeslutt være en metode til å takle utfordringene når trangen til å tenne en sigarett dukker opp. For hva gjør du når kollegaene dine går ut for å ta seg en røyk, eller når lunsjen er unnagjort, og trangen til å ta seg en røyk trenger seg på? Alle som røyker har forskjellige røykevaner – noen ser på det som en sosial ting, mens for storrøykere har det blitt en del av hverdagen. Når du har bestemt deg for å slutte å røyke, er det nyttig med veiledning, og der kan guiden til røykeslutt være til god hjelp.

Når du skal slutte å røyke, kan det være vanskelig å vite hvilket nikotinprodukt som er det rette for deg. Røykesluttguiden vår kan hjelpe deg å velge den beste løsningen, for vi vet at alle røykere har forskjellige mønstre, vaner og behov.

Nicotinell sin røykesluttguide hjelper deg å finne produktet som dekker dine behov for å dempe røyksuget. Røykesluttguiden vår er utformet slik at du bare trenger å besvare noen få spørsmål, så tar vi oss av resten. I slutten av guiden får du vår anbefaling om hvilket av nikotinproduktene som passer best til behovene dine. La oss sette i gang ...

Velg det utsagnet som beskriver deg ...

1

2

3

4

5

Velg det utsagnet som beskriver deg ...

Nicotinell produkter inneholder nikotin. Les pakningsvedlegget før bruk.

I tilfelle bivirkninger må du ringe 800 58 630.

Hjelp til røykeslutt. Krever viljestyrke.

Vi anbefaler ...

Nicotinell tyggegummi, 2 mg

8–12 tyggegummi per dag (maks 25)

Bruksanvisning:

 1. Tygg en tyggegummi til nikotinsmaken blir sterk.
 2. La tyggegummien ligge mellom tannkjøttet og kinnet til smaken avtar.
 3. Tygg på tyggegummien igjen.
 4. Gjenta i ca. 30 minutter.

Tygg en Nicotinell tyggegummi når du føler trang til å røyke.

Stopp behandlingen når antall tyggegummi er kommet ned på 1-2 per dag. Behandling med Nicotinell tyggegummi bør normalt vare i tre måneder. Deretter bør man gradvis redusere antallet tyggegummier per dag, til man ikke bruker produktet lenger. Dersom du ikke har har klart å slutte å røyke innen 9 måneder etter oppstart av behandling, skal du søke profesjonell hjelp hos lege, sykepleier eller farmasøyt.

Ikke det du ser etter? Les mer

Nicotinell produkter inneholder nikotin. Les pakningsvedlegget før bruk.

I tilfelle bivirkninger må du ringe 800 58 630.

Hjelp til røykeslutt. Krever viljestyrke.

Vi anbefaler ...

Nicotinell tyggegummi, 4 mg

8–12 tyggegummi per dag (maks 15)

Bruksanvisning:

 1. Tygg en tyggegummi til nikotinsmaken blir sterk.
 2. La tyggegummien ligge mellom tannkjøttet og kinnet til smaken avtar.
 3. Tygg på tyggegummien igjen.
 4. Gjenta i ca. 30 minutter.

Tygg en Nicotinell tyggegummi når du føler trang til å røyke.

Stopp behandlingen når antall tyggegummi er kommet ned på 1-2 per dag. Behandling med Nicotinell tyggegummi bør normalt vare i tre måneder. Deretter bør man gradvis redusere antallet tyggegummier per dag, til man ikke bruker produktet lenger. Dersom du ikke har har klart å slutte å røyke innen 9 måneder etter oppstart av behandling, skal du søke profesjonell hjelp hos lege, sykepleier eller farmasøyt.

Ikke det du ser etter? Les mer

Nicotinell produkter inneholder nikotin. Les pakningsvedlegget før bruk.

I tilfelle bivirkninger må du ringe 800 58 630.

Hjelp til røykeslutt. Krever viljestyrke.

Vi anbefaler ...

Nicotinell sugetabletter, 1 mg

8–12 sugetabletter per dag (maks 30)

Bruksanvisning:

 1. Sug på en sugetablett til nikotinsmaken blir sterk.
 2. La sugetabletten ligge mellom tannkjøttet og kinnet til smaken avtar.
 3. Sug på tabletten igjen.
 4. Gjenta i ca. 30 minutter.

Sug på en Nicotinell sugetablett når du føler trang til å røyke.

Stopp behandlingen når dosen din av sugetabletter er kommet ned på 1–2 stykker per dag. Det anbefales generelt ikke å bruke Nicotinell sugetabletter i mer enn seks måneder. Enkelte røykere kan ha behov for behandling med sugetabletter i lengre tid for å unngå å begynne å røyke igjen. Hvis du har tatt nikotinerstatning oralt i mer enn ni måneder, oppfordres du til å søke ytterligere hjelp og rådgivning fra legen din, en sykepleier eller en farmasøyt.

Ikke det du ser etter? Les mer

Nicotinell produkter inneholder nikotin. Les pakningsvedlegget før bruk.

I tilfelle bivirkninger må du ringe 800 58 630.

Hjelp til røykeslutt. Krever viljestyrke.

Vi anbefaler ...

Nicotinell sugetabletter, 2 mg

8–12 sugetabletter per dag (maks 15)

Bruksanvisning:

 1. Sug på en sugetablett til nikotinsmaken blir sterk.
 2. La sugetabletten ligge mellom tannkjøttet og kinnet til smaken avtar.
 3. Sug på tabletten igjen.
 4. Gjenta i ca. 30 minutter.

Sug på en Nicotinell sugetablett når du føler trang til å røyke.

Stopp behandlingen når dosen din av sugetabletter er kommet ned på 1–2 stykker per dag. Det anbefales generelt ikke å bruke Nicotinell sugetabletter i mer enn seks måneder. Enkelte røykere kan ha behov for behandling med sugetabletter i lengre tid for å unngå å begynne å røyke igjen. Hvis du har tatt nikotinerstatning oralt i mer enn ni måneder, oppfordres du til å søke ytterligere hjelp og rådgivning fra legen din, en sykepleier eller en farmasøyt.

Ikke det du ser etter? Les mer

Nicotinell produkter inneholder nikotin. Les pakningsvedlegget før bruk.

I tilfelle bivirkninger må du ringe 800 58 630.

Hjelp til røykeslutt. Krever viljestyrke.

Vi anbefaler ...

Færre enn 20 sigaretter per dag

Innledende behandling (3–4 uker)

Nicotinell
plaster, 14 mg / 24 timer

Oppfølgende behandling (3–4 uker)

Nicotinell
plaster, 7 mg / 24 timer

Avvenning (3–4 uker)
Behandlingsstopp

Eller fortsett med Nicotinell plaster, 7 mg / 24 timer.

Hvilke dose som passer for deg, avhenger av hvor mange sigaretter du røyker per dag. Dosen til plasteret skal eventuelt endres under behandlingen. Grunnen er at avhengigheten din av nikotin vil variere, slik at nikotindosen i plasteret ditt kan bli for lav eller for høy. Du må IKKE klippe plastrene i to for å redusere dosen. Hvis du har spørsmål i forbindelse med dette, må du spørre legen din, en sykepleier eller farmasøyt. Behandlingens varighet er ca. tre måneder, men kan variere med den enkeltes respons.

Hvis du ikke har sluttet å røyke innen perioden på tre måneder, kan det være nødvendig med ytterligere behandling. Da må du snakke med legen din, en sykepleier eller farmasøyt om forlenget bruk av produktet.

Hvis du ikke har sluttet å røyke innen perioden på tre måneder, kan det være nødvendig med ytterligere behandling. Da må du snakke med legen din, en sykepleier eller farmasøyt om forlenget bruk av produktet.

Ikke det du ser etter? Les mer

Nicotinell produkter inneholder nikotin. Les pakningsvedlegget før bruk.

I tilfelle bivirkninger må du ringe 800 58 630.

Hjelp til røykeslutt. Krever viljestyrke.

Vi anbefaler ...

Flere enn 20 sigaretter per dag

Innledende behandling (3–4 uker)

Nicotinell
plaster, 21 mg / 24 timer

Oppfølgende behandling (3–4 uker)

Nicotinell
plaster, 14 mg / 24 timer

Avvenning (3–4 uker)

Nicotinell
plaster, 7 mg / 24 timer

Hvilke dose som passer for deg, avhenger av hvor mange sigaretter du røyker per dag. Plasterdosen skal eventuelt endres under behandlingen. Grunnen er at avhengigheten din av nikotin vil variere, slik at nikotindosen i plasteret ditt kan bli for lav eller for høy. Du må IKKE klippe plastrene for å redusere dosen. Hvis du har spørsmål i denne forbindelsen, må du spørre legen din, en sykepleier eller farmasøyt.

Behandlingens varighet er ca. tre måneder, men kan variere med den enkeltes respons.

Hvis du ikke har sluttet å røyke etter behandlingen på tre måneder, kan det være nødvendig med ytterligere behandling. Du må snakke med legen din, en sykepleier eller farmasøyt om forlenget bruk av produktet.

Ikke det du ser etter? Les mer

Nicotinell produkter inneholder nikotin. Les pakningsvedlegget før bruk.

I tilfelle bivirkninger må du ringe 800 58 630.

Hjelp til røykeslutt. Krever viljestyrke.

Vi anbefaler ...

Færre enn 20 sigaretter per dag

Nicotinell tyggegummi, 2 mg

8–12 tyggegummi per dag (maks 25)

Etter tre måneder skal det daglige inntaket reduseres.

Bruksanvisning:

 1. Tygg en tyggegummi til nikotinsmaken blir sterk.
 2. La tyggegummien ligge mellom tannkjøttet og kinnet til smaken avtar.
 3. Tygg på tyggegummien igjen.
 4. Gjenta i ca. 30 minutter.

Tygg en Nicotinell tyggegummi når du føler trang til å røyke.

Stopp behandlingen når dosen din av tyggegummi er kommet ned på 1–2 per dag. Behandling med Nicotinell tyggegummi bør normalt vare i tre måneder. Deretter bør man gradvis redusere antallet tyggegummier per dag, til man ikke bruker produktet lenger. Hvis du har tatt nikotinerstatning oralt i mer enn ni måneder, oppfordres du til å søke ytterligere hjelp og rådgivning fra legen din, en sykepleier eller en farmasøyt.

Ikke det du ser etter? Les mer

Nicotinell produkter inneholder nikotin. Les pakningsvedlegget før bruk.

I tilfelle bivirkninger må du ringe 800 58 630.

Hjelp til røykeslutt. Krever viljestyrke.

Vi anbefaler ...

Færre enn 20 sigaretter per dag

Nicotinell sugetabletter, 1 mg

8–12 per dag (maks 30)

Etter tre måneder skal det daglige inntaket reduseres.

Bruksanvisning:

 1. Sug på en sugetablett til nikotinsmaken blir sterk.
 2. La sugetabletten ligge mellom tannkjøttet og kinnet til smaken avtar.
 3. Sug på tabletten igjen.
 4. Gjenta i ca. 30 minutter.

Sug en Nicotinell sugetablett når du føler trang til å røyke.

Stopp behandlingen når dosen din av sugetabletter er kommet ned på 1–2 stykker per dag. Det anbefales generelt ikke å bruke Nicotinell sugetabletter i mer enn seks måneder. Enkelte kan ha behov for behandling med sugetabletter i lengre tid for å unngå å begynne å røyke igjen. Hvis du har tatt nikotinerstatning oralt i mer enn ni måneder, oppfordres du til å søke ytterligere hjelp og rådgivning fra legen din, en sykepleier eller en farmasøyt.

Ikke det du ser etter? Les mer

Nicotinell produkter inneholder nikotin. Les pakningsvedlegget før bruk.

I tilfelle bivirkninger må du ringe 800 58 630.

Hjelp til røykeslutt. Krever viljestyrke.

Vi anbefaler ...

Flere enn 30 sigaretter per dag

Nicotinell tyggegummi, 4 mg

8–12 tyggegummi per dag (maks 15)

Etter tre måneder skal det daglige inntaket reduseres. Alternativt byttes det til 2 mg Nicotinell tyggegummi, og det daglige inntaket reduseres gradvis.

Bruksanvisning:

 1. Tygg en tyggegummi til nikotinsmaken blir sterk.
 2. La tyggegummien ligge mellom tannkjøttet og kinnet til smaken avtar.
 3. Tygg på tyggegummien igjen.
 4. Gjenta i ca. 30 minutter.

Tygg en Nicotinell tyggegummi når du føler trang til å røyke.

Stopp behandlingen når dosen din av tyggegummi er kommet ned på 1–2 per dag. Behandling med Nicotinell tyggegummi bør normalt vare i tre måneder. Deretter bør man gradvis redusere antallet tyggegummier per dag, til man ikke bruker produktet lenger. Hvis du har tatt nikotinerstatning oralt i mer enn ni måneder, oppfordres du til å søke ytterligere hjelp og rådgivning fra legen din, en sykepleier eller en farmasøyt.

Ikke det du ser etter? Les mer

Nicotinell produkter inneholder nikotin. Les pakningsvedlegget før bruk.

I tilfelle bivirkninger må du ringe 800 58 630.

Hjelp til røykeslutt. Krever viljestyrke.

Vi anbefaler ...

Flere enn 30 per dag

Nicotinell sugetabletter, 2 mg

8–12 sugetabletter per dag (maks 15)

Etter tre måneder skal det daglige inntaket reduseres. Alternativt byttes det til 1 mg Nicotinell sugetabletter, og det daglige inntaket reduseres gradvis.

Bruksanvisning:

 1. Sug på en sugetablett til nikotinsmaken blir sterk.
 2. La sugetabletten ligge mellom tannkjøttet og kinnet til smaken avtar.
 3. Sug på tabletten igjen.
 4. Gjenta i ca. 30 minutter.

Sug en Nicotinell sugetablett når du føler trang til å røyke.

Stopp behandlingen når dosen din av sugetabletter er kommet ned på 1–2 stykker per dag. Det anbefales generelt ikke å bruke Nicotinell sugetabletter i mer enn seks måneder. Enkelte kan ha behov for behandling med sugetabletter i lengre tid for å unngå å begynne å røyke igjen. Hvis du har tatt nikotinerstatning oralt i mer enn ni måneder, oppfordres du til å søke ytterligere hjelp og rådgivning fra legen din, en sykepleier eller en farmasøyt.

Ikke det du ser etter? Les mer

Nicotinell produkter inneholder nikotin. Les pakningsvedlegget før bruk.

I tilfelle bivirkninger må du ringe 800 58 630.

Hjelp til røykeslutt. Krever viljestyrke.

Vi anbefaler ...

Kombinasjonsbehandling (plaster + sugetabletter)

Du kan bruke Nicotinell plaster sammen med 1 mg Nicotinell sugetabletter* til å redusere røyksuget. Plasteret sikrer at du får kontinuerlig tilførsel av nikotin hele døgnet. Sugetabletten hjelper til med å fjerne røyksuget der og da.

Kombinasjonsbehandling anbefales imidlertid ikke over lengre perioder, og du bør konsultere legen din, en sykepleier eller farmasøyt før du påbegynner denne behandlingen. Vær også oppmerksom på at du må kutte ut røykingen fullstendig hvis du bruker sugetabletten på 1 mg sammen med plaster.

Personer som ikke har lyktes med behandling med kun Nicotinell sugetabletter, kan bruke Nicotinell depotplaster sammen med Nicotinell 1 mg sugetabletter.

Det anbefales sterkt at kombinasjonsbehandlingen benyttes i samråd med lege.

*Bare 1 mg-sugetablett

Ikke det du ser etter? Les mer

Nicotinell produkter inneholder nikotin. Les pakningsvedlegget før bruk.

I tilfelle bivirkninger må du ringe 800 58 630.

Hjelp til røykeslutt. Krever viljestyrke.

Vi anbefaler ...

Kombinasjonsbehandling (plaster + tyggegummi)

Du kan bruke Nicotinell plaster sammen med 1 mg Nicotinell tyggegummi* til å redusere røyksuget. Plasteret sikrer at du får kontinuerlig tilførsel av nikotin hele døgnet, men hvis du kjernner et kraftig røyksug, kan du tygge en tyggegummi for å fjerne røyksuget der og da:

Kombinasjonsbehandling anbefales imidlertid ikke over lengre perioder, og du bør konsultere legen din, en sykepleier eller en farmasøyt før du påbegynner denne behandlingen.

Personer som opplever røyksug til tross for bruk av nikotinerstatningsprodukt eller som har mislykkes med behandling med kun Nicotinell depotplaster, kan benytte Nicotinell 2 mg tyggegummi sammen med plasteret for rask lindring av episoder med røyksug.

Det anbefales sterkt at kombinasjonsbehandlingen benyttes i samråd med lege.

Ikke det du ser etter? Les mer

Nicotinell produkter inneholder nikotin. Les pakningsvedlegget før bruk.

I tilfelle bivirkninger må du ringe 800 58 630.

Hjelp til røykeslutt. Krever viljestyrke.

Vi anbefaler ...

Nicotinell tyggegummi, 2 mg

8–12 tyggegummi per dag (maks 25)

Nicotinell tyggegummi, 4 mg

8–12 tyggegummi per dag (maks 15)

Bruksanvisning:

 1. Tygg en tyggegummi til nikotinsmaken blir sterk.
 2. La tyggegummien ligge mellom tannkjøttet og kinnet til smaken avtar.
 3. Tygg på tyggegummien igjen.
 4. Gjenta i ca. 30 minutter.

Tygg en Nicotinell tyggegummi når du føler trang til å røyke.

Stopp behandlingen når antall tyggegummi er kommet ned på 1-2 per dag. Behandling med Nicotinell tyggegummi bør normalt vare i tre måneder. Deretter bør man gradvis redusere antallet tyggegummier per dag, til man ikke bruker produktet lenger. Dersom du ikke har har klart å slutte å røyke innen 9 måneder etter oppstart av behandling, skal du søke profesjonell hjelp hos lege, sykepleier eller farmasøyt.

Ikke det du ser etter? Les mer

Nicotinell produkter inneholder nikotin. Les pakningsvedlegget før bruk.

I tilfelle bivirkninger må du ringe 800 58 630.

Hjelp til røykeslutt. Krever viljestyrke.

Vi anbefaler ...

20-30 sigaretter om dagen

Nicotinel tyggegummi, 2 mg

8–12 tyggegummi per dag (maks 25)

Etter tre måneder skal det daglige inntaket reduseres.

20–30 sigaretter om dagen

Nicotinell tyggegummi, 4 mg

8–12 tyggegummi per dag (maks 15)

Etter tre måneder skal det daglige inntaket reduseres. Alternativt byttes det til 2 mg Nicotinell tyggegummi, og det daglige inntaket reduseres gradvis.

Bruksanvisning:

 1. Tygg en tyggegummi til nikotinsmaken blir sterk.
 2. La tyggegummien ligge mellom tannkjøttet og kinnet til smaken avtar.
 3. Tygg på tyggegummien igjen.
 4. Gjenta i ca. 30 minutter.

Tygg en Nicotinell tyggegummi når du føler trang til å røyke.

Stopp behandlingen når dosen din av tyggegummi er kommet ned på 1–2 per dag. Behandling med Nicotinell tyggegummi bør normalt vare i tre måneder. Deretter bør man gradvis redusere antallet tyggegummier per dag, til man ikke bruker produktet lenger. Hvis du har tatt nikotinerstatning oralt i mer enn ni måneder, oppfordres du til å søke ytterligere hjelp og rådgivning fra legen din, en sykepleier eller en farmasøyt.

Ikke det du ser etter? Les mer

Nicotinell produkter inneholder nikotin. Les pakningsvedlegget før bruk.

I tilfelle bivirkninger må du ringe 800 58 630.

Hjelp til røykeslutt. Krever viljestyrke.

Vi anbefaler ...

Nicotinell sugetabletter, 1 mg

8–12 sugetabletter per dag (maks 30)

Nicotinell sugetabletter, 2 mg

8–12 sugetabletter per dag (maks 15)

Bruksanvisning:

 1. Sug på en sugetablett til nikotinsmaken blir sterk.
 2. La sugetabletten ligge mellom tannkjøttet og kinnet til smaken avtar.
 3. Sug på tabletten igjen.
 4. Gjenta i ca. 30 minutter.

Sug på en Nicotinell sugetablett når du føler trang til å røyke.

Stopp behandlingen når dosen din av sugetabletter er kommet ned på 1–2 stykker per dag. Det anbefales generelt ikke å bruke Nicotinell sugetabletter i mer enn seks måneder. Enkelte røykere kan ha behov for behandling med sugetabletter i lengre tid for å unngå å begynne å røyke igjen. Hvis du har tatt nikotinerstatning oralt i mer enn ni måneder, oppfordres du til å søke ytterligere hjelp og rådgivning fra legen din, en sykepleier eller en farmasøyt.

Ikke det du ser etter? Les mer

Nicotinell produkter inneholder nikotin. Les pakningsvedlegget før bruk.

I tilfelle bivirkninger må du ringe 800 58 630.

Hjelp til røykeslutt. Krever viljestyrke.

Vi anbefaler ...

20-30 sigaretter om dagen

Nicotinell sugetabletter, 1 mg

8–12 per dag (maks 30)

Etter tre måneder skal det daglige inntaket reduseres.

20–30 sigaretter om dagen

Nicotinell sugetabletter, 2 mg

8–12 sugetabletter per dag (maks 15)

Etter tre måneder skal det daglige inntaket reduseres. Alternativt byttes det til 1 mg Nicotinell sugetabletter, og det daglige inntaket reduseres gradvis.

Bruksanvisning:

 1. Sug på en sugetablett til nikotinsmaken blir sterk.
 2. La sugetabletten ligge mellom tannkjøttet og kinnet til smaken avtar.
 3. Sug på tabletten igjen.
 4. Gjenta i ca. 30 minutter.

Sug en Nicotinell sugetablett når du føler trang til å røyke.

Stopp behandlingen når dosen din av sugetabletter er kommet ned på 1–2 stykker per dag. Det anbefales generelt ikke å bruke Nicotinell sugetabletter i mer enn seks måneder. Enkelte kan ha behov for behandling med sugetabletter i lengre tid for å unngå å begynne å røyke igjen. Hvis du har tatt nikotinerstatning oralt i mer enn ni måneder, oppfordres du til å søke ytterligere hjelp og rådgivning fra legen din, en sykepleier eller en farmasøyt.

Ikke det du ser etter? Les mer

Formålet med røykesluttguiden er å hjelpe forbrukere å velge Nicotinellprodukter. Den skal ikke anses som medisinsk rådgivning eller hjelp til å stille en diagnose. Snakk med legen din om eventuelle symptomer og spørsmål.

Trenger du hjelp til å velge riktig produkt?

Med røykesluttguiden vår finner du raskt det erstatningsproduktet som dekker behovene dine best.

Kom i gang >

Tips fra en tidligere røyker: Tenk på familien din

Chris fant måter å motivere seg på for ikke å sprekke.

Se videoen >

Råd til røykeslutt

Millioner av mennesker blir røykfrie hvert år. Du kan også bli røykfri. Her kan du lese mer om hvordan.

Les mer >